Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку

Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової

 інтернет-конференції

23 березня 2021 р., Вип. 68

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Наступна Всеукраїнська наукова

інтернет-конференція

«Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвитку»

відбудеться 20 квітня 2021 р.