Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку

Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової

 інтернет-конференції

17 листопада 2023 р., Вип. 92

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Наступна Всеукраїнська наукова

інтернет-конференція

«Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвитку»

відбудеться 15 грудня 2023 р.